Traduccions Jurades


Traducció i Interpretació

TRADUCTORJURAT.COM gestiona projectes de qualsevol dimensió i complexitat.

Demani un pressupost sense cap compromís a traductorjurat.com

La traducció jurada és la traducció oficial de títols, documents, certificats, etc. que requereixen una validesa legal. Aquest tipus de traducció només la pot realitzar aquell traductor acreditat per a això, que es denomina, a Espanya traductor-intèrpret jurat.

A l’Estat espanyol els intèrprets jurats són habilitats pel Ministeri d’Afers estrangers, donant-los validesa per a jurar traduccions (legalitzar documents) de l’idioma estranger pel qual reben l’habilitació a l’espanyol i viceversa.

A Catalunya, l’organisme encarregat d’aquestes habilitacions és el Departament de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.

També gestionem traduccions oficials a d'altres països.

Aquest tipus de traducció ha de presentar-se sempre en format paper i ha d'anar revestit del segell i la signatura de l'intèrpret jurat i d'una certificació on constin les seves dades personals, i, a Catalunya, el número de registre.


Els nostres traductors són nadius, experimentats i especialitzats en tot tipus de temes. Algunes de les ciutats on oferim els nostres serveis són Girona, Figueres, Lloret, Roses, Barcelona, Tarragona, Lleida, etc....

 

Contracteu ara els nostres serveis amb total seguretat! 365 dies a l’any, 24 hores al dia


- Opció de pagament online amb targeta de crèdit. Amb la col·laboració de Square i PayPal.Necessiteu una traducció jurada?

Traduccions jurades oficials

- Tots els idiomes | Preus des de 14 € | Servei nacional. | Servei internacional |  Servei urgent normal 24 hores | Servei super urgent 1 hora

- Descomptes per volum.

- Pressupost sense compromís.