Traducció jurada del castellà a l’anglès

Servei de traduccions jurades del castellà a l'anglès.

  • Oferim un servei d’entrega urgent i puntual.

  • No tanquem per vacances.

  • Té a la seva disposició un equip de professionals amb més de vint-i-cinc anys d'experiència.

  • No només oferim traduccions del castellà a l'anglès. Oferim traduccions a la majoria d'idiomes.

  • Recordeu que una traducció jurada de castellà a l'anglès que va dirigida a un altre país i feta per un traductor jurat espanyol no necessàriament serà acceptada. Les traduccions jurades per traductors jurats nomenats pel ministeri d'assumptes exterior d'Espanya estan pensades per a tràmits a ambaixades i institucions espanyoles.

Traducció jurada de castellà a l'anglès de Certificats de Penals, Partides de Naixement, Certificats de Defunció, Certificats de Matrimoni, Certificats d'Empadronament, Sentències Judicials, Escriptures de Constitució, Estatuts, Contractes, Poders Notarials, Comptes Anuals, Acords Socials, Fe de Solteria, Títols, Certificats de Notes, Passaports, Denúncies, Cèdules de Notificació, Llibres de Família, Testaments, Declaració de la renda, Nòmines, Certificats Mèdics i altres


Necessito una traducció jurada perquè…

  • Vaig a treballar a l’estranger i em demanen la traducció oficial dels meus documents.

  • Vaig a estudiar a una universitat estrangera i he de traduir documents acadèmics.

  • Vull tancar un tracte entre la meva empresa i un proveïdor internacional.

  • He de fer tràmits burocràtics entre dos països.