Traducció jurada del castellà al francès

Servei de traduccions jurades del castellà al francès.

  • Oferim un servei d’entrega urgent i puntual.

  • No tanquem per vacances.

  • Té a la seva disposició un equip de professionals amb més de vint-i-cinc anys d'experiència.

  • No només oferim traduccions del català a l'anglès. Oferim traduccions a la majoria d'idiomes.

  • Una traducció jurada del castellà al francès que va dirigida a un altre país i feta per un traductor jurat espanyol no necessàriament serà acceptada per les institucions d'aquest altre país. Les traduccions jurades per traductors jurats nomenats pel ministeri d'assumptes exterior d'Espanya estan pensades per a tràmits a ambaixades i institucions espanyoles. Deixeu clar a on va dirigida la traducció. En cas de dubte, posi's en contacte amb nosaltres.

Traducció jurada del castellà al francès de Certificats de Penals, Partides de Naixement, Certificats de Defunció, Certificats de Matrimoni, Certificats d'Empadronament, Sentències Judicials, Escriptures de Constitució, Estatuts, Contractes, Poders Notarials, Comptes Anuals, Acords Socials, Fe de Solteria, Títols, Certificats de Notes, Passaports, Denúncies, Cèdules de Notificació, Llibres de Família, Testaments, Declaració de la renda, Nòmines, Certificats Mèdics i altres


Necessito una traducció jurada perquè…

  • Vaig a treballar a l’estranger i em demanen la traducció oficial dels meus documents.

  • Vaig a estudiar a una universitat estrangera i he de traduir documents acadèmics.

  • Vull tancar un tracte entre la meva empresa i un proveïdor internacional.

  • He de fer tràmits burocràtics entre dos països.